Top

Privacybeleid

Privacybeleid

De bescherming van jouw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons en wij doen er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat we deze gegevens met de grootste zorgen verwerken, beschermen. Hiervoor volgen wij de regels van de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Deze beleidsnota is van toepassing voor de gegevens die verwerkt worden door STUDIO ANNA, de fysieke winkel en de webshop, adres en hierna genoemd website met maatschappelijke zetel te Hundelgemsesteenweg 147 B 2 in Ledeberg, opgenomen in de KBO onder het nummer

BE0598 864 340, zaakvoerder Anna Syasegova

Verantwoordelijke voor de werking:

Anna Syasegova, zaakvoerder van STUDIO ANNA, is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden verschaft door u persoonlijk in de winkel of via de website of webshop.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens heel serieus en volgen dan ook al procedures vastgelegd in de Belgische en Europese wetgeving.

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Welke gegevens verzamelen we van u?

De persoonsinformatie die we gebruiken, hebt u ons zelf meegedeeld, door:

Een aankoop in onze fysieke winkel

Een aankoop in via onze website

Het invullen van een wedstrijdformulier

Het invullen van het contactformulier op de website

Het sturen van berichten via socialmedia

Het contacteren via mail en of telefoon of de vraag tot contact op een netwerk event.

Bij het spontaan of gevraagd solliciteren

Welke persoonlijke gegevens deelt u ons mee:

Voornaam en familienaam

Adres

Geslacht

Telefoonnummer vast/GSM

E-mailadres

Informatie tijdens gesprek in winkel/webshop of via mail/telefoon

Geboortedatum/verjaardag

Persoonlijke informatie die u vertelde tijdens een behandeling of via mail/tel. Bijvoorbeeld: info over zwangerschap, verwerking van bepaalde ziekten …

Invullen van intakeformulier voor behandelingen ivm allergieën, ziekten,…

De gegevens die automatisch worden verzameld:

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies. Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van de website en geplaatst op de harde schijf van de computer van de gebruiker.

Ook worden bepaalde gegevens automatisch verzameld om o.a onze website te verbeteren door gebruik te maken van statistieken.

De gegevens die we hiervoor verzamelen, bestaan uit:

IP adres

de browser,

gegevens over het toestel

de externe website die naar ons heeft doorverwezen.

zoekwoorden

De persoonsgegevens verkregen door deelname aan een enquête/wedstrijd

Ook de gegevens die we van u ontvangen wanneer u inschrijft op een promotie, wedstrijd of enquête zijn gegevens die u ons zelf bezorgt. Ze worden enkel verwerkt wanneer u ook actief uw toestemming geeft op het daarvoor bestemde formulier.

Doel van de verwerking

Algemeen

STUDIO ANNA verwerkt uw persoonlijke gegevens met als doel om u een zo persoonlijk mogelijke service te kunnen aanbieden.
Dit om onder andere:

 

Direct marketing en mededeling aan derden

De persoonsgegevens van de gebruikers worden strikt beschermd en worden nooit meegedeeld of verkocht aan derden.

U hebt reeds eerder een aankoop gedaan:

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in ons klantenbestand via onze online afsprakenagenda. Elke klant heeft een persoonlijke klantenfiche, deze wordt uitsluitend beheerd door Anna Syasegova of door personen die door haar aangesteld zijn om in opdracht de gegevens te verwerken voor commerciële doeleinden. U heeft als klant steeds uitdrukkelijk toestemming moeten geven hiervoor.

Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden, door u uit te schrijven op een ontvangen mailing of door Anna Syasegova rechtstreeks te contacteren via het contactformulier op de website of één van de andere gekende communicatiemiddelen.

U heeft nooit eerder een aankoop gedaan:

U heeft uw gegevens ingevuld op een wedstrijdformulier, enquete, online afsprakenagenda enz…
Uw persoonlijke gegevens worden, na toestemming, opgeslagen en kunnen in de toekomst gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden, door u uit te schrijven op een ontvangen mailing of door STUDIO ANNA rechtstreeks te contacteren via het contactformulier op de website of één van de andere gekende communicatiekanalen.

Indien STUDIO ANNA een vermoeden heeft van misbruik van de gegevens zijn wij verplicht om de privacycommissie hierover in te lichten. Ook de eigenaar van de gegevens kan bij grove overtredingen van het gebruik van zijn of haar gegevens bij de privacycommissie een klacht indienen of een onderzoek laten instellen.

Bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die niet langer dan strikt nodig is om de diensten te leveren door STUDIO ANNA

De persoonsgegevens van zakelijke contacten zullen bewaard blijven zolang de zakenrelatie loopt. Deze contacten zijn op de hoogte van de privacy beleid en kunnen ten alle tijde aangeven dat zij verwijderd willen worden uit de database.

De contactgegevens van sollicitanten zullen maximaal 1 jaar bewaard worden.

Recht van schrapping of wijziging

Het stopzetten van nieuwsbrieven kan door het uitschrijven bij elke nieuwsbrief. De gebruiker heeft het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze te verbeteren, schrappen of te wijzigen.

De gebruiker is geheel vrij om zijn persoonsgegevens mee te delen. Hij dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien hij zijn persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat hij als enige verantwoordelijk is voor de juistheid van de gegevens die hij meedeelt.

Hij kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie (https://www.privacycommission.be/nl). Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32(0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35

Veiligheid en vertrouwelijkheid

STUDIO ANNA stelt alles in het werk om de persoonsgegevens van haar gebruikers te beschermen. Om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving ter vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan STUDIO ANNA aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

STUDIO ANNA wil de gebruiker verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die STUDIO ANNA niet controleert en waarop dit privacy beleid niet van toepassing is.

Cookies

Wat is een cookie?

Een “cookie” is een klein tekst- en cijferbestand dat wordt opgeslagen in de browser van de gebruiker of op de harde schijf van de computer van deze gebruiker. Cookies en soortgelijke technologieën laten niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van de Website zouden kunnen identificeren. Ze helpen enkel om de werking van de Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses zijn van de gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van de Website is. De cookies zorgen er bijgevolg voor dat een betere gebruikservaring kan geboden worden bij het bezoeken van de Website en maakt het mogelijk om de Website doelgericht te optimaliseren. Cookies laten een makkelijkere en meer aangename consultatie van de Website toe.

Het gebruik van cookies

De website van STUDIO ANNA gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om de gebruiksvoorkeuren van de ene gebruiker te onderscheiden van deze van een andere gebruiker van de Website. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om de toestemming van de gebruiker te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op computers en/of mobiele apparaten. Deze beleidsnota geef informatie over de cookies die worden gebruikt.

Van zodra je onze Website bezoekt zal je toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van de verschillende categoriën cookies die wij gebruiken.Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die de cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt.

Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door URL).

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

Voorkeuren – Dankzij de voorkeurcookies kan een website de voorkeuren van een gebruiker in verband met de website onthouden, zoals taal, regio enz. Deze cookies zijn niet essentieel, maar ze verbeteren de gebruikerservaring.

Toestemming door de gebruiker

Door de Website te gebruiken, aanvaard de gebruiker het gebruik van cookies. Om de Website optimaal te kunnen gebruiken dient de gebruiker de cookies te aanvaarden via zijn of haar browserinstellingen. Cookies kan de gebruiker blokkeren door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer echter de browserinstellingen gebruikt worden om de cookies te blokkeren, zal mogelijks de toegang tot (bepaalde delen) van de Website niet meer mogelijk zijn. Als de gebruiker op elk moment zijn of haar toestemming wenst in te trekken, moet deze zijn of haar cookies verwijderen d.m.v. de browserinstellingen.

De browserinstellingen

Webbrowsers laten toe om cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van de webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dient men de ‘Help’ functie in de webbrowser te consulteren voor meer details.

Cookies van derde partijen

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analatyics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Contact

Hebt u nog vragen of wil u graag meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens?
STUDIO ANNA – Anna Syasegova
Hundelgemsesteenweg 147 B 2 ,
9050 LEDEBERG
e-mail: nailstudio.info@gmail.com

Het privacybeleid vanSTUDIO ANNA is voor het laatst gewijzigd op 1/10/2019.
Om u de best mogelijke service te kunnen blijven aanbieden zullen wij deze privacyverklaring regelmatig bijwerken zodat deze steeds correct toelicht hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 

 

LOCATIE

STUDIO ANNA

Hundelgemsesteenweg 147 B2

9050 LEDEBERG

2019 by STUDIO ANNA . All rights reserved.

Reset Password